Fakturiranje

 Jeste li IFPA (neovisan bez zaposlenog osoblja), dobavljač ili korisnička tvrtka i morate li nam izdati račun? Onda vas molimo da nam dostavite fakturu emailom, u PDF formatu. Jasno navedite u naslovu emaila  da se radi o fakturi. Račun se može poslati jednoj od kompanija navedenih u nastavku.

 

Možete nam poslati email direktno, na:

inkoopfacturen@oranjegroepholding.nl

inkoopfacturen@oranjeflex.nl

inkoopfacturen@oranjebuild.nl

inkoopfacturen@oranjeengineering.nl

inkoopfacturen@oranjegroepvastgoed.nl

inkoopfacturen@oranjeeemland.nl

 

Imate li nedoumice o tvrtki kojoj morate fakturirati, o toj usluzi ili o proizvodu koji se fakturira? Tada provjerite ugovor ili pitajte svoju kontakt osobu.

Važno je, na kraju krajeva, da se faktura dostavi tvrtki kojoj je namijenjena. Naziv "Oranjegroep" (Oranje grupa) generički je kolektivni naziv, a ne entitet. Računi za "Oranjegroep" sustav neće prepoznati i neće se uzeti u obradu.

Ne jamčimo da ćemo prihvatiti na obradu fakture koje primamo na druge načine osim gore opisanih.

 

 Za pitanja ili komentare možete poslati email na

crediteuren@oranjegroep.nl

 

Tablice s odrađenim satima mogu se poslati Odjelu za ljudske resurse. Sati će biti ispravno obrađeni samo ako su primljeni u ovu poštu. Stoga vas molimo, s poštovanjem, da navedete u naslovu emaila ime zaposlenika i broj tjedna. Tako će obrada sati biti izvršena brzo. 

pz@oranjegroep.nl